İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetim Sistemi Ar-Ge Politikası

STOCKART® Ar-Ge ve Sürekli Gelişim Politikası

Bu politika, STOCKART® İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetim Sistemi ürünleri ile ilgili Araştırma ve Geliştirme Politikası hakkında bilgi sağlamaktadır.

Misyon

Hasta güvenliğinin sağlanması amacıyla sağlık teknolojisi çözümleri geliştirmeye odaklanan STOCKART®; yenilikçi, teknolojik ve esnek bir yaklaşımla öncü rol üstlenerek İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetimi Süreçlerinde sektöre yön veren ve değer yaratan bir bakış açısı getirmeye odaklanmıştır.

Vizyon

İlerleyen yıllarda Teknolojik Sağlık Yönetim Süreçlerinde STOCKART®‘ın bir marka haline dönüşmesini sağlamaktır.

Ar-Ge Vizyonu

STOCKART® Ar-Ge organizasyonu, Pazarlama ve Mühendis ekibinin, ilaç ve tıbbi malzeme yönetimi konusundaki 15 yılı aşkın birikimleri ve tecrübeleri ile STOCKART® teknolojilerini geliştirmek için kurulmuştur.

Ar-Ge Başarıları

STOCKART®, Kayar Kapaklı Çekmece ve Seperasyon Taraması gibi benzersiz patent bekleyen teknolojileri geliştirerek Ar-Ge Vizyonunu zaten kanıtlamıştır.

STOCKART®, kendi Ar-Ge ekibiyle aşağıdaki ürünleri geliştirmiştir:

 • MedSMART®
 • SupplySMART®
 • DualSMART®
 • NarcSafe®
 • AnesthesiaSMART®
 • CathTower
 • CoolSMART®
 • SMARTWard
 • SMARTCenter
 • SMARTStore®
 • SMARTReport
 • SMARTDashboard
 • SMARTMaestro®
 • SMARTTrack
 • MedNest
 • DrawerWizard

STOCKART®, İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetimi süreçlerini kolaylaştırmak ve kullanıcılara daha fazla ürün sunmak için Ar-Ge çalışmalarına devam etmektedir.

STOCKART® MedSMART®, SupplySMART® ve DualSMART® ürünleri 2016 yılında DesignTurkey “İyi Tasarım” ödülü almıştır.

Ar-Ge Organizasyonu ve Süreci

STOCKART®’ın Ar-Ge organizasyonu aşağıdaki gibidir:

1

STOCKART®, Türk Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak akredite edilmiştir. Şubat 2018 itibariyle STOCKART®, Türkiye’de seçilen 700 Ar-Ge Merkezi’nden biri olup, Ar-Ge Merkezleri için tanınan Türk Hükümeti sübvansiyonlarını kullanma haklarına sahiptir.

Sertifikalandırma sürecinde STOCKART®, yeterlilik tescili için çeşitli Türk Üniversiteleri ve alanında uzman Akademisyenler tarafından incelenmiş ve onaylanmıştır.

STOCKART®, pazarın taleplerinden esinlenerek ürünlerini geliştirmek için denenmiş ve onaylanmış Ar-Ge süreçleri kullanmaktadır.

Sürekli Gelişim Politikası

STOCKART® ekibi olarak, gelişimin sürekli devam edeceğine inanmaktayız. Ürün geliştirme vizyonumuz için kullanıcıların İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetimi konusundaki sorunlarını çözmek ve kolaylaştırmak ihtiyaçlarını temel almaktayız. Kullanıcıların, mevcut ürünlerimiz ve yeni ürün geliştirmelerimiz için geri bildirimleri, Ar-Ge programımızın altyapısını oluşturmaktadır.

STOCKART®, Yeni Özellik Talep Formu ve Değişiklik Talep Formu ile kullanıcıların gereksinimlerini toplamaktadır. Bu formlar, sipariş veren kurumların Proje Yöneticisi, Sistem Yöneticisi ve STOCKART® Proje Yöneticisi arasındaki yazışmalar yoluyla STOCKART® Ürün Yönetimi Birimi’ne ulaşır. Talepler STOCKART® Ürün Yönetimi tarafından değerlendirilir ve Yönetim tarafından uygulanabilir bulunanlar geliştirme için planlanır. Tüm talepte bulunan taraflar, talebin durumu hakkında bilgilendirilir.

STOCKART®, kullanıcıların mevcut ve gelecekteki süreç değişiklikleri taleplerini sisteme uyarlamak için çok karmaşık sistem özelliklerine sahiptir. Kullanıcı ihtiyaçları sistem konfigürasyonundaki mevcut yapı ile ele alınabiliyor konfigüre edilebiliyorsa, STOCKART® Proje Yöneticisi tarafından gerekli danışmanlık ve/veya eğitim verilebilmektedir.

Bu sürecin oluşturulmasındaki amaç, sistem kullanıcılarının kurumların gereksinimlerini formlar aracılığıyla toplamak ve bunları hem kurum hem de STOCKART® Proje Yönetimi taraflarındaki yetkililer ile sürekli gelişimin sağlanmasına katkı sağlamak amacıyla STOCKART® Ar-Ge birimine iletmektir.

ESNEKLİĞİ DENEYİMLEYİN