Bilgi Teknolojisi Profesyonelleri

STOCKART ürünleri, kurum içerisinde yürürlükte olan politikaları destekler;  bilgi güvenliği ve izlenebilirlik sağlar. Kurum içerisinde kullanılan diğer bilgi sistemleri ile entegre çalışarak, bilgi sistemleri departmanının teknik destek ve danışmanlık konularında vazgeçilmez bir parçası olur.

1

Bilgi Güvenliği

Bilgi Sistemleri departmanın, tüm işlemleri izleyebileceği uzman uygulamalar sayesinde minimum zaman ve emek harcanarak tüm verilere kolaylıkla erişim sağlanması mümkündür. Bilgi Sistemlerinin yürütmekte olduğu güvenlik ve süreklilik ilkelerine uyumlu ve güvenli çalışır. Kurum politika prosedürlerine uygun şekilde ileri seviyelerde izlenmesi, kontrol edilmesi ve gerekirse düzenlenmesi istenen süreçler ile ilgili kayıtları barındırır ve raporlar sunar.

2

İzlenebilirlik

STOCKART ürünlerinin ürettiği verileri bütünleşik ve anlamlı veriye dönüştürerek kullanıcıya sunar. Sistem içerisindeki fonksiyonlar aracılığı ile süreç analizleri, süreç iyileştirme ve performans değerlendirmeleri konusunda kullanıcıya fırsat ve strateji geliştirme üzere bilgi sağlar. Kurum kalite kriterlerine uygun şekilde tanımlanmış KPI verileri ile, istenen süreçler izlenebilir ve kontrol edilebilir. Özel yetkilendirmeler sayesinde bilgilerin kullanıcılar ile paylaşılması tanımlanabilir. Bilgilerin kullanıcılar tarafından erişilmesi tarihleri ile birlikte kayıt altındadır. Kurumunuz performans kriterlerine uygun şekilde tanımlanan alarm seviyeleri ile belirlenen skala dışında kalan bilgiler otomatik olarak ilgili yetkiliye iletilir.

3

Entegrasyon

STOCKART ürünleri ile kurum içerisinde aktif kullanılan diğer Bilgi Sistemlerinin (HBYS, ERP, MKYS vb) tek bir sistem şeklinde çalışması sağlanır. Tüm sistemler arasındaki bilgi akışı kaynaktan, bilginin ihtiyaç duyulduğu hedef sisteme taşınır. Gerçek zamanlı iletişim trafiğini yönetilebilir. Uzman uygulamaları aracılığı ile, hareket görmüş bilgi paketleri üzerinde ihtiyaç duyulan her türlü işlem gerçekleştirilebilir. Özel alarmları sayesinde tanımlanan belli durumlarda (stok kalmadı, istenen miktar karşılanamıyor vb) ilgili kullanıcı ve yöneticiler otomatik olarak bilgilendirilir. Kullanıcı dostu önyüzü sayesinde, teknik olmayan personelin anlayabileceği şekilde, bilgi paketlerinin entegre sistemler arasındaki trafiği tarihsel olarak izlenebilir.

4

Sistem Bakımı ve Teknik Hizmetler

STOCKART ürünlerinin bakımı, kurum politika prosedürlerinde tanımlanan kriterlere uygun şekilde belirlenen periyotlarda özenle gerçekleştirilir. Ürünler ile ilgili bakım ve onarım gerektiren durumlar otomatik olarak Bilgi Sistemleri departmanınca izlenebilir ve kontrol edilebilir. Teknik servis müdahalesi gerektiren (onarım ya da danışmanlık) durumlarında, uzman ekiplerimize erişimler, uzman uygulamalar sayesinde kayıt altına alınır. Gerçekleştirilen aktiviteler, kurum tarafından değerlendirilerek, hizmet kalitesi ölçümü gerçekleştirilir.

ESNEKLİĞİ DENEYİMLEYİN