Kalite Sistemi Profesyonelleri

STOCKART çözümleri, kurumun ulusal ve uluslararası sağlıkta kalite yönergelerine uyumunu destekler. İlaç hatalarını azaltarak, hasta güvenliğini ve sağlık bakım kalitesini geliştirir. İlaç ve tıbbi malzeme süreçlerini izlenebilir kılar ve kalite analizleri için raporlamalara olanak sağlar. Uzman danışmanlarımız, STOCKART ürün ailesi ile ilgili konularda kalite departmanınızın içerisinde, ihtiyaç duyulduğunda aktif görev alır.

1

Entegrasyon

HBYS ile yapılan eczane, faturalandırma ve ADT (Kabul-Taburcu-Transfer) sistemi entegrasyonları sayesinde, manüel işlemleri ortadan kaldırır ve insana bağımlı süreçlerde yaşanabilecek hata olasılığını düşürür.

2

Eczacının Klinik Rolü

HBYS bağlantısı üzerinden gelen istem sayesinde, ilaç uygulanmadan önce, eczacının ikinci bir göz olarak ilaç istemini gözden geçirmesini sağlanır. Bu sayede eczacının klinik rolü güçlendirilir ve olası hatalar hastaya ulaşmadan engellenebilir.

3

Hasta Güvenliği

Hemşireler, istemi yapılan ilaca erişmeden önce, ilaç kullanım yönergelerinden haberdar olur, bu sayede olumsuz ilaç etkisi (ADE) olasılığının azalmasına yardımcı olur. Bir ilacın hastaya uygulama zamanı, planlanan saatten erken, geç veya iki doz arasındaki süresin çok yakın olması durumunda ya da hekimin isteminde bulunmayan ilaç alımlarında; sistem hemşireyi uyarır ve yazılı açıklama ister. Bu sayede sistemdeki her türlü ilaç aktivitesi, kalite denetimlerine yardımcı olacak şekilde kayıt altına alınır.

4

Narkotik ve Soğuk Zincir İlaç Güvenliği

Narkotik ajanlar gibi yüksek güvenlik gerektiren ilaçlar için, sadece seçilen tek cins ilaca tek doz erişim, şahit eşliğinde erişim sağlanır. Ayrıca, soğuk zincirin devamlılığı, sürekli sıcaklık ve nem izlemleri ve gerekli durumlarda eczaneye uyarılar ile doğrulanır. İlgili kayıtlar kalite kriterlerine uyum açısından kolaylıkla değerlendirilebilir.

5

Süreç İzlenebilirliği ve Analizi

İlaç ve tıbbi malzemelerin kuruma girişinden itibaren, hasta için kullanımına kadar tüm süreçlerini; çalışan, hasta ya da ürün bazlı olarak izlenebilir kılar ve bu sayede kalite analizlerine uygun veri temini sağlar Kullanıcı dostu ara yüzleri sayesinde, teknik uzmanlık gerektirmeden verilerin yorumlanması mümkündür.

6

Yönergelere Uyum

STOCKART sistemleri, kurumların sağlıkta kalite ve hasta güvenliği ile ilgili yönergelere uyumunu geliştirir ve destekler.

ESNEKLİĞİ DENEYİMLEYİN