Lojistik Hizmet Profesyonelleri

STOCKART çözümleri, Ana Depo, İlaç ve Tıbbi Malzeme Depoları için, ürünlerin depoya kabulünden başlayarak, katlara transferine ve  hasta için kullanımına kadar tam izlenebilirliğini sağlar. İlaç ve Tıbbi malzeme yönetim süreçlerini optimize eder, çalışan iş yükünü azaltır, kurumun direk ve dolaylı maliyetlerini düşürür. Satınalma ve ürün kullanım süreçlerin uzun dönem planlanmasına olanak sağlar.

1

İzlenebilirlik ve Stok Tutarlılığı

HBYS ile yapılan ERP, faturalandırma ve ADT (Kabul-Taburcu-Transfer) sistemi entegrasyonları sayesinde, gerçek zamanlı çalışır. Bu özellik dokümantasyona harcanan zamanı azaltır, manüel faturalandırmayı ortadan kaldırır ve stok tutarlılığını sağlar. Kullanıcı ürünleri alıp, sistemden çıktığı anda alınan tüm ürünler stoktan düşer ve hasta hesabına faturalanır. Benzer şekilde ürünler sisteme iade edildiğinde, aynı şekilde stoka geri alınır ve hastanın fatura kaydından düşülür. Böylece hem stok takibi hem de gelir kontrol altına alınmış olur.

2

Ürün Güvenliği

Serviste bulunan ürünlere, sadece yetkili personel tarafından, BIO ID Parmak Tanıma ile ulaşılabilir, böylece ilaç ve malzemelerin yüksek seviyede kontrol altına alınması sağlanır.

3

Lot ve Seri No İzlemi

Sistem, servis istasyonlarında bulunan ürünleri, yetkili personel tarafından Lot ve Seri Numarası ile yönetmeye uygun şekilde yapılandırılabilir.

4

Son Kullanma Tarihi İzlemi

Ürünlerin son kullanma tarihi için elektronik izlem sağlar, ve son kullanma tarihi sebebiyle oluşan atıkları azaltır.

5

Ameliyathane Malzeme Yönetimi

Ameliyathanelerde vakalara özel hasta bağımsız kitlerin oluşturulmasına ve maliyetlerin düşmesine olanak sağlar. Hazırlanan kitlerin stok mevcutları, bir bütün olarak ayrıca yönetilir. Bu sayede minimum seviyede bulundurulması gereken kitlerin hazır olduğundan emin olmanıza yardımcı olur.

6

Optimum Stok Seviyesi

Sistem, minimum seviye ve altındaki ürünler için, otomatik olarak ana depoya bilgi gönderir. Kullanıcıların,  optimum envanter seviyelerini ayarlayıp yönetebilmelerini sağlar.

7

Özel Tıbbi Malzemeler için Uyum

Konsinye (consingment), tekrar kullanım (re-use) ve masraf merkezi (bill-only) malzemelerin de izlemini ve elektronik süreçlere dahil edilmesini sağlar.

8

Analiz ve Uzun Dönem Planlama

Geniş bilgilendirme ve raporlama özelliği sayesinde kurumların ilaç/malzeme kullanım operasyonlarını analiz eder ve satın alma planlamalarının yapılmasına olanak sağlar. Ayrıca, hastane personel performans değerlendirilmesinde, ölçülebilir kriterlerin bulunduğu birçok rapor sistemden alınabilir.

ESNEKLİĞİ DENEYİMLEYİN