Sağlık Bakım Profesyonelleri

STOCKART çözümleri, hemşirelik iş yükünü azaltır, hasta bakım kalitesini yükseltir ve ilaç hatalarının azalmasına yardımcı olarak hasta güvenliğini geliştirir. İlaçlar ve tıbbi malzemelerin her zaman serviste ve ulaşılabilir olmasını sağlar.

1

Entegrasyon

HBYS ile yapılan eczane, faturalandırma ve ADT (Kabul-Taburcu-Transfer) sistemi entegrasyonları sayesinde, dokümantasyona harcanan zamanı azaltır, manüel faturalandırmayı ortadan kaldırır ve stok tutarlılığını sağlar.

2

Çift Kontrol ile Hatalarda Azalma

İlaç uygulanmadan önce, eczacının ikinci bir göz olarak ilaç istemini gözden geçirmesi sağlanır. Hemşire,  eczacının doğruladığı istemleri görebilir ve hasta adına istasyondan alabilir.

3

Sözel İstemler İçin Uyum

Hekimin sözel istemine dayanarak kullanılacak ilaçlar için, her servise ya da hemşireye özel yetki kırım ilaç listeleri tanımlanabilir. Bu sayede hekimin elektronik istem oluşturmasını beklemeyecek kadar acil durumlar için, ilaçlar takip altında hasta adına istasyondan alınabilir ve oluşturulacak hekim istemi bu yetki kırımı ile eşleştirilebilir.

4

Tüm İlaçlara Anında ve Derhal Erişim

Yüksek seviyeli kontrol sayesinde; tüm ilaçlar serviste bulundurulabilir. Sistem minimum seviye ve altındaki ilaçlar için otomatik olarak eczaneye bilgi gönderir.

5

BIO ID Parmak Tanıma

Serviste bulunan ilaçlara, sadece yetkili personel tarafından, BIO ID parmak tanıma ile ulaşılabilir ve her erişim kayıt altına alınır.

6

Narkotik İlaçlar ve Soğuk Zincir

Narkotik ilaçlar gibi yüksek güvenlik gerektiren ilaçlar için, sadece seçilen tek cins ilaca tek doz erişim, şahit eşliğinde sağlanır. Soğuk zincirin devamlılığı, sürekli sıcaklık ve nem izlemleri ve gerekli durumlarda kullanıcılara uyarılar ile sağlanır.

7

İlk Doz Uygulama Süresinde Kısalma

Hasta tedavilerinin ve tıbbi malzemelerin her zaman servis içinde ulaşılabilir olmasını sağlar. Hastanın ilaç uygulamasına verilen ilk doz ile derhal başlanabilir. İlk doz uygulama süresini kısaltır.

8

Hasta Güvenliği

Uyarı sistemleri, kullanıcıları potansiyel hatalara karşı uyarır ve kullanıcılar ilaca erişmeden önce ilaç kullanım yönergelerinden haberdar olur. Bu sayede, olumsuz ilaç etkisi (ADE) olasılığının ve ilaç hatalarının azalmasına yardımcı olur ve hasta güvenliğini geliştirir.

9

Stok Doğruluğu ve Faturalandırma

Hemşire ilaç ve malzemeleri alıp, sistemden çıktığı anda alınan tüm ürünler stoktan düşer ve hasta hesabına sadece hasta için alınan miktar faturalanır. Ürünler sisteme iade edildiğinde aynı şekilde stoka geri alınır ve hastanın fatura kaydından düşülür. Böylece stok takibi, giderler ve gelirler kontrol altına alınmış olur.

10

Hemşirelik İş Yükünde Azalma

Hemşirelerin kat stoklarının yönetilmesi ile ilgili iş yükünü ortadan kaldırır. Nöbet sonu sayımlarını ortadan kaldırır, narkotik ilaç kontrolünü sağlar ve ilaç yönetimi ile ilgili sistemde oluşabilecek tüm tutarsızlıkları sorgular.

11

Esnek Konfigürasyon

Sistem, servisin yatak sayısı, ilaç tüketim alışkanlıkları, ilaç yönetimi iş akışı ve hemşire sayılarından hareketle her servis için özelleştirilerek konfigüre edilir.

12

CV İstemler İçin Uyum

Sistem, gün içinde değişen veya durdurulan ilaç istemlerine anında uyum sağlar. Hemşire ekranında her zaman en güncel tedaviyi görür.

13

Raporlama ve Analiz

Sistemdeki her türlü ilaç aktivitesi kayıt altına alınır ve bu kayıtlar yetkili kullanıcılar tarafından raporlara ve analizlere dönüştürülebilir.

14

Erken, Geç, Çok Yakın

İlacın hastaya verilmesi planlanan saatten erken, geç veya yakın saatte verilmesi durumunda veya hekimin isteminde bulunmayan ilaç alımlarında, sistem hemşireyi uyarır. Hasta ilaç kaydını elektronik hale getirerek ederek “İlaç Uygulama Kaydı” raporu oluşturur.

ESNEKLİĞİ DENEYİMLEYİN