Sağlık Sistemi Yöneticileri

STOCKART çözümleri, kurumunuz için sağlık bakım kalitesi ve hasta memnuniyetinde artış, çalışan memnuniyetinde yükselme, izlenebilir ve raporlanabilir süreç analizleri, uzun dönemli planlama kabiliyeti ve bakım kalitesini düşürmeden temin edilecek maliyet tasarrufu sağlar. STOCKART çözümleri, yatırım geri dönüş süresini minimize ederek, etkili kaynak kullanımına imkan verir.

1

Hasta Güvenliğinde Artış

Klinik süreçleri optimize ederek ilaç hatalarının engellenmesine, hasta güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılmasına ve Sağlık Bakım Kalitesinin yükseltilmesine olanak sağlar

2

İş Gücü Optimizasyonu

Manüel işlemlerle yönetilen süreçleri otomatize ederek, insan kaynağının optimum kullanımını ve çalışan zamanından tasarrufu sağlar.

3

Süreç İzlenebilirliği ve Analizi

İlaç ve tıbbi malzemelerin kurumunuza girişinden itibaren, hasta için kullanımına kadar tüm süreçleri; çalışan, hasta ya da ürün bazlı olarak izlenebilir kılar ve bu sayede analizlere uygun veri temini sağlar.

4

Yatırım Geri Dönüşü

STOCKART çözümleri, 12-24 ay içerisinde yatırım geri dönüşü sağlar ve etkin kaynak kullanımına imkan verir.

5

Entegrasyon ve Çoklu Tesis Yönetimi

STOCKART çözümleri, kurumun güncel bilgi yönetim sistemleri ile entegre çalışır. Stok hareketleri ve faturalama bilgileri, entegrasyon üzerinden ilgili olan bilgi yönetim sistemlerine gönderilir. Ayrıca KHB Genel Sekreterlikleri, Grup Hastaneleri gibi farklı lokasyonlarda bulunan ve ortak yönetim prensipleri olan kurumların bir bütün olarak yönetilmesine imkan verir.

6

Uzun Dönem Planlama

Arşiv ve detaylı raporlama fonksiyonları sayesinde; satın alma, ihale hazırlığı gibi tedarik süreçlerini, iş gücü kullanımını, büyüme öngörülerini ve kaynak yönetimini planlamaya imkan verir.

7

Maliyet Tasarrufu ve Etkin Kaynak Kullanımı

Kurumun ilaç ve tıbbi malzeme tüketimindeki direk, dolaylı ve gizli maliyetlerin izlenebilmesini ve yönetilebilmesini sağlar. Hastane bilgi yönetim sistemleri ile entegrasyon sayesinde, faturalama ve stok bilgilerini gerçek zamanlı olarak ilgili uygulama/uygulamalara iletir.

ESNEKLİĞİ DENEYİMLEYİN