Bütünleşik Veri Raporlama ve Bilgi Portalı

SMARTDashboard, STOCKART ürünlerinin ürettiği tüm verileri bütünleşik ve anlamlı veriye dönüştürerek kullanıcıya sunan iş zekası platformudur. Sistem içerisindeki fonksiyonlar aracılığı ile süreç analizleri, süreç iyileştirme ve performans değerlendirmeleri konusunda, kullanıcıya fırsat ve strateji geliştirme amacıyla bilgi sağlar

SMARTDashboard sayesinde kurumunuz, kalite kriterlerine uygun şekilde tanımlanmış KPI verileri ile, istenen süreçleri izleyebilir ve kontrol edilebilir. Özel yetkilendirmeler sayesinde, bilgilere tanımlı kullanıcıların erişimi sağlanır, bilgilerin kullanıcılar tarafından erişilme tarihleri kayıt altına alınır

Kurumunuzun performans kriterlerine ve tanımlanan alarm seviyelerine uygun şekilde, belirlenen skala dışında kalan bilgiler için, otomatik olarak yetkilendirilmiş kullanıcılara bilgi iletilir.

Sistem Özellikleri

  • Grafik ve tablolarla Gelişmiş Raporlamalar
  • Karar Almayı Kolaylaştırma
  • Gelişmiş Filtreleme Seçenekleri
  • Kalite Yönetimi ve Performans Yönetiminin Geliştirilmesi
  • STOCKART Sistemleri ile istenen işlemlerin İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi
  • Yetkilendirme İmkanı
  • Birçok Sistemle Entegrasyon İmkanı

SMARTDashboard Kullanan Çözümler

SMARTDashboard Hakkında Bilgi İste

SMARTDashboard ile ilgili size her türlü bilgiyi, sözlü yazılı ve uygulamalı olarak vermeye hazırız. Bizimle hemen iletişime geçip istediğiniz yardım tipini belirleyin.

ESNEKLİĞİ DENEYİMLEYİN