Otomatik Tıbbi Malzeme Yönetim Sistemi
Ek Kabin Ünitesi

Supply Tower Otomatik Tıbbi Malzeme Yönetim Sistemi Ek Kabin Ünitesi, kullanım noktasında tıbbi malzemeleri kontrol eden, kullanımı kolay ve otomatik malzeme dağıtım istasyonudur ve ana üniteye bağlı olarak çalışır.

Tıbbi malzeme deposunun malzeme yönetim süreçlerini optimize ederek, malzemelerin depodan servislere ve hasta için kullanımına kadar gerçek zamanlı izlenebilmesine olanak sağlar; hasta bakım kalitesini arttırırken, hastanenin direkt ve dolaylı maliyetlerini düşürür.

Sistem Fonksiyonları

  • Hasta güvenliğinde ve sağlık bakım kalitesinde artış
  • Malzeme yönetiminde hemşirelik zaman tasarrufu
  • Miadı dolan ürün kaybının önlenmesi
  • Lot ve Seri Numarası takibi imkanı
  • Konsinye (consingment), tekrar kullanım (re-use) ve masraf merkezi (bill-only) malzemelerinin takibi
  • Malzeme giderlerinde tasarruf

ESNEKLİĞİ DENEYİMLEYİN