Sliding Drawer

Kayar Kilitli Kapak

Sliding Drawer teknolojisi, ilaç yönetim platformunda farklı ihtiyaçlar için farklı çekmece tasarımları zorunluluğunu ortadan kaldırır. Bu sayede, kurumun zaman içinde değişen ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlar.

Sliding Drawer iç bölmeleri, ihtiyaç duyulan ilaç çeşitliliği ve hacimlerine göre, farklı boyutlarda bölmeler olarak kolayca konfigüre edilebilir..

Sliding Drawer, kurumunuzun ihtiyaçlarına ve güvenlik gereksinimlerine uygun olarak 3 farklı şekilde sunulur.

Multi Sliding Drawer:
Sliding Drawer, her bir bölmesi tekbir ilaçtan birden fazla adette içerecek şekilde konfigüre edilmiştir. Sliding Drawer istem bazlı açıldığında, sadece ilgili ilaca ait bölüme erişilebilir. Bu bölümde ilgili ilaçtan birden fazla adette bulundurmak mümkündür. Orta seviyede güvenlik gerektiren ilaçlar için kullanılır.

Uniq Sliding Drawer:
Sliding Drawer, her bir bölmesi tekbir ilaçtan tek doz içerecek şekilde konfigüre edilmiştir. Sliding Drawer içerisinde, sadece istemi yapılan ilaç bölümüne ve sadece istem miktarı kadar ilaca erişim imkanı sağlar. Narkotik Ajanlar gibi en yüksek seviyede güvenliğe ihtiyaç duyan ilaçlar için, şahit (çift parmak izi) eşliğinde tek bir birim doza erişim sağlar.

Matrix Drawer

Açık Çekmece

Matrix Drawer açıldığında, içerisindeki bütün ilaç bölümlerine erişim imkanı vardır. İlaçlara hızlı erişim sağlar, bu sebeple güvenlik gereksinimi en az seviyede olan ve çok sık tüketilen ilaçlar için kullanımı uygundur.

Matrix Drawer iç bölmeleri, ihtiyaç duyulan ilaç çeşitliliği ve hacimlerine göre, farklı boyutlarda bölmeler olarak kolayca konfigüre edilebilir. Bu sayede, kurumun zaman içinde değişen ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlar.

SMART Matrix Drawer

Akıllı Açık Çekmece

SMART Matrix Drawer açıldığında, içerisindeki bütün ilaç bölümlerine erişim imkanı vardır. İlaçlara hızlı erişim sağlar, bu sebeple güvenlik gereksinimi en az seviyede olan ve çok sık tüketilen ilaçlar için kullanımı uygundur.

SMART Matrix Drawer iç bölmeleri, ihtiyaç duyulan ilaç çeşitliliği ve hacimlerine göre, farklı boyutlarda bölmeler olarak kolayca konfigüre edilebilir. Konfigurasyon sonrasında SCANBAR sayesinde, oluşturulan bu bölmeler elektronik olarak algılanır ve sisteme aktarılır. Bu sayede, yeni konfigürasyona uygun iş akışları otomatik olarak oluşur ve kurumun zaman içinde değişen ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlar.

İstemi yapılan ilaçlara erişim esnasında, ilgili gözde bulunan LightedPath ışıklı yönlendirme, kullanıcıyı uyarır ve hata olasılığını düşürür.

CoolSMART®

Soğuk Zincir Yönetimi

CoolSMART®, Soğuk Zincir ilaçların güvenle yönetilmesini sağlayan, MedSMART® çözümlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. CoolSMART® sayesinde, servislerdeki ilaçlar için soğuk zincirin devamlılığı, sürekli sıcaklık ve nem izlemleri ile eczane tarafından online takip edilir. CoolSMART®, servislerde buzdolabı sıcaklığı referans değerlerden sapma gösterdiğinde eczaneye uyarı gönderir ve tüm sıcaklık değişimlerini raporlamalara uygun şekilde kaydeder.

MedNest® ile Güvenli Soğuk Zincir Yönetimi:

Mednest®, soğuk zincir ilaçlara cins bazlı kontrollü erişim tercih eden kuruluşlar için, harici buzdolabı kilidi yerine kullanılabilecek bir üründür. MedNest® akıllı çekmece ünitesi hastanelerde kullanılan medikal buzdolaplarının içine konumlandırılır. İçerdiği prop sayesinde soğutucuların sıcaklık ve nem değerlerinin izlenmesini sağlar ve limit dışı değerler için kullanıcılara uyarılar gönderir. Soğuk Zincir ilaçları için ölçeklendirilebilir yatırım imkanı sağlar. Otomatik ilaç yönetim istasyonu konumlandırmanın yatırım geri dönüşü açısından uygun olmadığı küçük depo alanlarında, SMARTWard® açık sistem üzerinden bağlanarak soğuk zincir ve yüksek fiyatlı ilaçların yüksek güvenlikle yönetilmesini sağlar. Güvenlikten ödün vermeden yatırımın ölçeklendirilmesine izin verir.

External Lock

Harici Kilit

Harici Kilit, hastanede ilaç ve malzeme muhafaza edilerek uygun mobilya ve dolapların kilit altına alınmasını ve STOCKART® sistemi dahilinde, bir ana istasyona bağlanarak yönetilmesini sağlar.

SMART Camera

Entegre Akıllı Kamera

SMART Camera, STOCKART® ilaç ve malzeme yönetim istasyonlarına entegre çalışabilen opsiyonel bir bileşendir.

İstasyonlarda kapak/çekmece açılmasına sebep olan her türlü işlemde kamera otomatik olarak devreye girer ve kayıt kapak/çekmece kapanması ile sonlanır. Kamera ayrıca, Sliding Drawer’a yapılan elle müdahalelerin kaynağını tespit etmek amacıyla kayıt tutar.

Görüntü kaydının açma/kapama sürecine eşleştirilmesi için sistem üzerinde zaman damgası oluşturulur. Aynı anda birden fazla kapak/çekmece açılması durumunda, kamera her bir kapak/çekmece açma/kapama sürecini ayrı ayrı kaydeder.

Kamera kayıt dosyalarının ne kadar saklanacağı sistem, tesis ya da istasyon bazında tanımlanabilir. İstasyonda tanımlanan süreyi geçmiş olan kamera kayıtlarının arşivlenmesi, sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.

Kamera kayıtlarına SMARTCenter merkezi uygulama üzerinden erişilebilir. SMART Camera sayesinde aşağıda belirtilen tüm kayıtlara erişilebilir;

  • Tutarsızlık oluşan malzemenin en ilk envanter kaydından* itibaren tutarsızlık oluşana kadarki tüm kamera kayıtları
  • Belirli bir malzeme için tüm kapak/çekmece açma/kapama hareketleri
  • Malzemenin bulunduğu belirli kapak/çekmece için tüm diğer açma/kapama hareketleri
  • Elle müdahale kayıtları

SMART Camera sayesine,

  • Stok tutarlılığı ve ürün güvenliği geliştirilir
  • Tutarsızlık kaynakları en yüksek doğrulukta belirlenebilir
  • Kişiye bağlı hatalar tespit edilip sistem iyileştirici çözümler geliştirilebilir
  • Suistimallere karşı caydırıcılık sağlanır
FingerPass

Bio ID Tanıma Sistemi

FingerPass Bio ID tarayıcı sayesinde, platforma parmak tanımı ile hızlı ve güvenli erişim sağlanır.

Platformun ekranına dokunun ve parmağınızı tarayıcıya yerleştirin, platform kullanımınız için hazırdır.

Platformdan çıkış yapmayı unuttuğunuzda, kullanıcı ekranınız kurumunuz tarafından belirlenen sürede otomatik olarak kapanır. Bu sayede kullanıcı güvenliği sağlanır ve platformdaki tüm işlemler kullanıcı bazlı dokümante edilebilir.

SMARTSlip

Entegre Slip Yazıcı

İlaç ve Malzeme Yönetim Platformlarına entegre SMARTSlip, platformda gerçekleştirilen hasta tedavileri, kullanıcı işlemleri, envanter işlemleri gibi süreçlerin dokümante edilmesi amacıyla akıllı slip hazırlar.

SMARTSlip, kısa süreli dokümantasyonlar için kullanıcılara kolaylık sağlar.

SMARTLabel

Entegre Birim Doz Etiket Yazıcı

Platformdan hasta adına alımı yapılan birim dozlar için, opsiyonel akıllı etiket teknolojisi

SMARTLabel, MedSMART®’a entegre olarak, alınan her bir birim doz için barkod içeren bir etiket hazırlar. Etiketler, hasta güvenliğini geliştirmek ve hasta başı doğrulama yapmak amacıyla, Hasta Adı, Hasta ID, Tedavi Adı, Tedavi Dozu, Uygulama Saati bilgilerini içerir ve bu bilgiler etiket üzerindeki barkoda kodlanır.

SMARTLabel, SMARTTrack ile entegre edilerek, tedavinin uygulama doğrulaması dahil tüm aşamaları kayıt altına alınabilir.

CodePass

Entegre Barkod Tarayıcı

İlaç ve Malzeme Yönetim Platformlarına entegre CodePass Barkod Tarayıcı, ilaç ve tıbbi malzemelerin envanter hareketleri sırasında barkod doğrulaması yapılmasına imkan verir. CodePass sayesinde, doğru ilaç ve malzemenin doğru alana yüklenmesi sağlanır ve hasta güvenliği geliştirilir.

CodePass, 2D ve 3D barkodları destekler. Barkodun içine kodlanmış SKT, Lot No gibi bilgiler de, barkodun taranması ile sisteme otomatik olarak aktarılabilir.

LightedPath

Işıklı Yönlendirme

LightedPath yönlendirici ışıkları,  ilaç ya da malzemenin bulunduğu kapak, çekmece, kutu/gözün kolayca farkedilmesi için kullanıcıya rehberlik eder.

LightedPath ile kullanıcı hatalarının önlenmesinin yanı sıra hizmet zamanının optimize edilmesi de sağlanmış olur.

Nurse Tray

Ergonomik Hemşirelik Bankosu

Nurse Tray, platformdan ilaç ve tıbbi malzemelerin alımı ve hasta için hazırlanması aşamasında kullanım kolaylığı sağlayan, istasyonlara entegre olmuş ergonomik ve fonksiyonel hemşirelik bankosudur.

İlaç ve malzemeleri hasta için hazırlamak amacıyla açın, işlem bittiğinde kaydırın ve kapatın.

İade Kutuları

STOCKART® ürün ailesi içerisinde bulunan tüm istasyonlar ile entegre çalışan ünite, iade edilen ilaç ya da malzemelerin iadesi esnasında, stoklanan yerlerine konulması istenmediğinde kullanılır. İade kutusunu açma yetkisi, sadece yetkilendirilmiş kullanıcılara verilir. Bu sayede eczacı, iade edilen ilaçları önce kontrol edebilir ve onayladığı takdirde yeniden kullanıma sunabilir.

Harici İade Kutusu: Ünite, istasyon dışında akıllı kilit ile konumlandırılmıştır.

Dahili İade Kutusu: Ünite, istasyon içerisinde planlanan kapı ya da çekmece içerisine konumlandırılmıştır.

ClimateTrack

Sıcaklık ve Nem Takip Sistemi

ClimateTrack, İlaç ve Malzeme yönetim platformları için ürün ve hasta güvenliğini sağlayan opsiyonel sıcaklık ve nem takibi aracıdır.

Platformun sıcaklık ve nem düzeyi referans değerlerden sapma gösterdiğinde, platform üzerinde görsel uyarılar ile kullanıcıyı yönlendirir.

Platformdaki sıcaklık ve nem değişimleri ile ilgili, eczaneye ve malzeme deposuna anlık bilgi aktarımı sağlar. Ayrıca izlemleri rapor oluşturmaya uygun şekilde saklar.

Geriye dönük arşiv ve raporlama imkanı yaratır.

Klinik Veri Haberleşme Sistemi

Klinik Veri Haberleşme (KVH), STOCKART® ürünleri üzerinde kullanıcıların gerçekleştirdiği aktiviteler sırasında klinik veri toplanmayı sağlar.

Hasta ilişkili aktiviteler (Alım, İade, İmha vb.) gerçekleştirildiği sırada, kullanıcıdan klinik verileri çoktan seçmeli, tek seçenek ve serbest giriş yöntemleri talep eder. Tanımlanan klinik kategoriler, erişimden önce zorunlu olabildiği gibi, kurum politikasına uygun şekilde opsiyonel olarak da tanımlanabilir.

KVH tarafından kayıt edilen bilgiler, yetkili kullanıcılar tarafından izlenebilir.

KVH tarafından toplanan veriler, kurum politikasına uygun şekilde ve isteğe bağlı olarak SMARTDashboard uygulamasına da aktarılabilir.

Yüksek Kontrol Yüksek Kapasite

Yüksek Kontrol Yüksek Kapasite (YKYK) özelliği, yüksek fiyatlı tıbbi malzemeler için artırılmış güvenlik ile sadece yetkili kullanıcılar tarafından erişim sağlar. Limitsiz cins tıbbi malzeme konumlandırma için artırılmış kapasiteye sahiptir.

YKYK, güvenliği yüksek düzeyde kontrol gerektiren ve stok devir hızı çok yüksek olmayan öğeler için idealdir.

Rx Track

Eczacı Kontrol Sistemi

Rx Track, MedSMART® istasyonları üzerinde gerçekleştirilen stok hareketleri ile ilişkili olarak; önceden belirlenen ilaçların, her hangi bir kullanıcı tarafından hareket görmesi durumda, yetkilendirilmiş eczacı/eczacılar için kontrol listesi oluşturularak stok hareketlerinin kontrolünü sağlar.

İstendiğinde, belirlenen yetkili kullanıcılar tarafından onaylanmayan ilaç hareketlerinin gerçekleştirildiği kapak/göz ya da cep kilitlenerek, yeni bir hareket oluşmasını engeller.

Çoklu Dil Desteği

Çoklu Dil Desteği, tüm platformlarda çoklu dil seçeneğine erişimi sağlar.

Platforma giriş yapınız ve tercih ettiğiniz kullanım dilini seçiniz. Platform en son seçim yaptığınız kullanım dilini hafızasında saklar.

Herhangi bir erişimde ve dilediğiniz anda kullanım dilinizi değiştirebilirsiniz.

Çoklu Dil Desteği, aynı platformda farklı kullanım dili tercih eden kullanıcılar için uyum gösterir.

Kullanıcı Yönetim Sistemi

STOCKART® ürün ailesi içerisindeki tüm uygulamalar üzerinde, ana bilgi olarak kayıtlı olan kullanıcıların, kurum güvenlik kurallarına uygun şekilde yönetilmesini sağlar.

Kurum içerisinde yapılandırılmış olan Active Directory ile entegre çalışma yeteneğine sahiptir ve bu sayede kullanıcıları rollerine göre sınıflandırabilir.

Çoklu Tesis Yönetimi

Çoklu Tesis Yönetim  Sistemi, TKHK Birlik hastaneleri, grup hastaneleri ya da farklı lokasyonlarda operasyonları bulunan hastaneler için tasarlanmıştır; birden çok hastane içerisinde konumlandırılmış olan STOCKART ürünlerinin tek bir omurgada yönetilmesine olanak sağlar.

Ortak ilaç bilgi bankası, ortak HBYS, ortak satın alma, ortak dağıtım v.b. sistemlere sahip birden çok hastaneden oluşan yapılarda, emek ve zaman kaybını önlerken; kurum politikalarına uygun, güvenli ve standartlaşmış kurallar çerçevesinde STOCKART® ürünlerinin yönetilmesine olanak sağlar.

Çoklu Tesis Yönetim  Sistemi ile, aynı omurgada yönetilen hastanelerde farklılık gösterecek bilgiler de özelleştirilebilmektedir.